Mazeret Sınavına Katılacak Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

Mazeret Sınavına Katılacak Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

Mazeret sınavı, fakülte yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri ve sağlıkları ile ilgili nedenlerle yönetmeliğe uygun olarak aldıkları belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde fakülte dekanlığına vermek zorundadır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Final, staj sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.Mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.

    2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. vize mazeret sınavları 21-22 Ocak 2021 tarihinde yapılacaktır. Bu sınava katılmak isteyen öğrencilerimizin mazeretlerini belgeleyerek aşağıdaki formla dekanlığımıza başvurması gerekmektedir.

Mazeret sınav formu için tıklayınız.