2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreçleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreçleri

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğretim Süreçlerine İlişkin 04.09.2020 Tarihli Senato Kararı

 

 

1. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının birim akademik takvimlerinde belirtildiği şekilde 5 Ekim’de başlamasına ve Ekim ayı boyunca uzaktan eğitimle devamına,

2. Kasım ayı itibariyle Üniversitemizdeki eğitim-öğretimin planlanmasının Pandemi sürecine göre yeniden değerlendirilmesine,

3. Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerinin 2020-2021 Tıp Fakültesi akademik takviminde belirtildiği şekilde eğitimlerinin örgün olarak devam etmesine,

4. Akademik birimlerimizin uzaktan eğitim modeline ilişkin uygulamaların hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda iş ve işlemleri yapmalarına,

5. Üniversitemiz birimlerince Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberine göre öğrencilere Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Salgını ile ilgili bilgilendirmenin akademik takvim başlangıç tarihinden itibaren en geç 2 hafta içerisinde yapılmasına, karar verilmiştir.

Akademik birimlerin eğitim öğretim faaliyetlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi ve COVİD-19 Salgını ile ilgili aldığı diğer kararlar takip edilecektir.