Uzmanlık Öğrencisi İş Akış Şeması

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ İÇİN AKIŞ ŞEMASI

 

UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİNCE

YAPILACAK İŞLEMLER

TAMAMLAMASI GEREKEN EN SON TARİH

Kayıt İşlemleri ve İlgili Evrakların Teslimi

DUS Yerleştirme Sonuçlarının Açıklandığı Gün İtibari İle 15 Gün

İçerisinde Teslim Edilmelidir.

Asistan Karnesinin Hazırlanması ve Teslimi

0-3 Ay (DUS Eğitimine Başladığı Tarihten İtibaren)

 • Kanaat Formlarının Teslim Süreleri
 • 6 Ayda Bir Alınan Eğitimlerin Karneye

İşlenmesi

 • 0-6 Ay
 • 6-12 Ay
 • 12-18 Ay
 • 18-24 Ay
 • 24-30 Ay
 • 30-36 Ay
 • 36-42 Ay (Eğitimler Süresi 4 Yıl Olan Bölümler)
 • 42-48 Ay (Eğitimler Süresi 4 Yıl Olan Bölümler)

Derslerin Onayı- ders programları

 • 0-12 Ay
 • 12-24 Ay
 • 24-36 Ay
 • 36-48 Ay (Eğitimler Süresi 4 Yıl Olan Bölümler)

Rotasyon Eğitimlerinin Takibi

Rotasyon Eğitimlerinin Tamamlanması Gereken Süreler Ve Alınacak Eğitimler Bölümlere Göre Değişmekte Olmakla Birlikte Tıpta Uzmanlık Kurulunun (TUK) Önerdiği Uzmanlık Eğitimi Yılı İçerisinde Tamamlanmalıdır.

Tez Hazırlama İşlemleri;

 • Tez Danışmanı Tayini
 • Tez Konusunun Belirlenmesi
 • 0-18 Ay (Eğitim Süresi 3 Yıl Olan Bölümler)
 • 0-24 Ay (Eğitimler Süresi 4 Yıl Olan Bölümler)

(Uzmanlık eğitiminin ilk iki altı aylık dönemleri içinde; program yöneticisi tarafından uzmanlık öğrencisine ilgili dalda eğitici niteliğini haiz bir tez danışmanı tayin edilir ve tez danışmanı tarafından da uzmanlık öğrencisinin tez konusu belirlenir. Tez konusu ilgili akademik kurulca onaylanır.)

Tez Çalışmasının Takibi

Tez Danışmanı Ve Tez Konusu Belirlenen Uzmanlık Eğitimi Öğrencisinin Tez Çalışmasının Takibi Tez Danışmanı Tarafından Tez Konusunun Belirlendiği Tarih İtibariyle 3 Ayda Bir Tez Takip Formu Doldurulur.

Hazırlanan Tezin İlgili Anabilim Dalına Sunulması

En Geç Uzmanlık Eğitimi Süresinin Bitiminden 4 (Dört) Ay Önce

 

Tezin jürilere gönderilmesi ve jüriler tarafından okunması( 1 ay sürer)

En Geç Uzmanlık Eğitimi Süresinin Bitiminden 4 (Dört) Ay Önce

Tez Sınavı Tarihinin ve Jürinin Belirlenmesi

En Geç Uzmanlık Eğitimi Süresinin Bitiminden 3 (Üç) Ay Önce

Tez Sınavının Yapılması

En Geç Uzmanlık Eğitimi Süresinin Bitiminden 3 (Üç)  Ay Önce

Eğitim Karnesinin Onayı

Tez Sınavı Bitiminden Sonra En Geç 15 Gün İçinde

Bitirme Sınavı Jürisinin Belirlenmesi

Tez Sınavı Bitiminden Sonra En Geç 1 Ay İçinde

Bitirme Sınavının Yapılması

En Geç Uzmanlık Eğitimi Süresinin Bitiminden 15 (On beş) Gün

Önce

Bitirme Sınavı Sonuçlarının Açıklanması Uzmanlık İçin Gerekli Belgelerin Hazırlanması Ve Belgelerin Sağlık Bakanlığına Gönderilmesi

Bitirme Sınavından Sonra 15 Gün İçerisinde Tamamlanır.

Uzmanlık Belgesinin Tescili

-

 

Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, Perşembe