MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ve değişmez niteliklerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi, özgür düşünceli ve özgür kararlar verebilen, iyi eğitim almış, evrensel ve etik değerlere uyan, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler üreterek bunları yayan, araştırmacı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında ve içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış diş hekimleri yetiştirmeyi ve güçlü sağlık kadrosuyla hastalara üst düzey sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemektedir.

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş,  öğrenciler ve akademisyen adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte olmayı hedeflemekteyiz. Bir diğer hedefimiz ise etik değerlere saygılı, hizmet kalitesine özen gösteren ve tedavi hizmetleri alanında ülkemizde lider bir kurum olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

-Atatürk ilkelerine bağlı olmak

-Bilginin ve bilimin evrenselliğine inanmak

-Etik ve akademik değerlere bağlı olmak

-İlerici ve yenilikçi olmak

Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2018, Cuma