İdari Personel

İDARİ PERSONEL

Çalıştığı Bölüm

Ünvanı

Adı Soyadı

Dahili Telefon

Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri

Mustafa DOĞAN

1312

Dekan Sekreteri

Bilgisayar İşletmeni

Saide Nimet ULUBINAR

1310

Öğrenci İşleri

Bilgisayar İşletmeni

Fatma Seda GÜLCÜ

1355

Taşınır Kayıt/Depo

Sağlık Memuru

Ahmet KIRKA

1328

Hasta Kabul Birimi

Sağlık Teknikeri

Hatice KUMRU

1333

Faturalandırma/Vezne

Hemşire

Gülsüm GÜRCAN

1345

Sterilizasyon

Hemşire

Güllü DEMİREL

 

Hemşire

Fatma ÇAYIR

Hemşire

Hacer DUMANLAR

Klinik Hizmetler

Hemşire

Yasemin ALYÖRÜK

 

Hemşire

Serpil ÖZAL

Hemşire

Nazife KARAKAYA

Hemşire

Günseli AY

Hemşire 

Betül GÖBET

Sağlık Teknikeri

Fadime TEKERLEKLİ

Radyoloji Birimi

Sağlık Teknikeri

Özlem ÇALIK

 

Sağlık Teknisyeni

Esra İŞCAN

Sağlık Memuru

Nesrin AKTAŞ

Protez Laboratuvarı

Sağlık Teknikeri

Gülcan YILDIZ

 

Sağlık Teknikeri

Aynur AYİÇİ

Teknik Hizmetler

4/b Sözleşmeli

Mehmet Ali BAŞAĞA

 

Temizlik Hizmetleri

4/d İşçi

Yüksel GÜÇLÜTÜRK

 

4/d İşçi

Safiye ÖZDEMİR

Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, Pazartesi